spot_img
HomeAUTOΕΙΔΗΣΕΙΣΚάθε παφ-πουφ και 1.500€

Κάθε παφ-πουφ και 1.500€

Secondhand-Smoke 02Ξεχάστε ότι κάνατε έως σήμερα. Όλα πλέον αλλάζουν! Τώρα τσουχτερό πρόστιμο 1.500€ αλλά και αφαίρεση διπλώματος προβλέπει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για όσους καπνίζουν μέσα σε αυτοκίνητο, μεταφέροντας ταυτόχρονα παιδιά κάτω των 12 ετών. Αυτή η εξέλιξη θα βάλει τέλος σε οδηγούς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες κ.λ.π. οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και κάπνιζαν ακόμη και στην απλή διαδρομή σπίτι – σχολείο.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, πέρα από την απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στο αυτοκίνητο με παιδιά προβλέπει ακόμη, την απαγόρευση χρήσης καπνικών προϊόντων σε κλειστούς δημόσιους χώρους, χωρίς να εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς και τα πάσης φύσεως φυτικά προϊόντα για το κάπνισμα.
Με τα άρθρα 17 και 32 του ν. 3868/2010, περί αναβάθμισης του ΕΣΥ και άλλων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8-2010), το Υπουργείο Υγείας τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του νόμου 3730/Secondhand-Smoke 052008 και 3370/2005 και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10) καθορίζοντας τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του νόμου.

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα σε συγκεκριμένους χώρους:
1. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.). Επίσης σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών λεωφορείωνSecondhand-Smoke 09, επιβατικών σταθμών λιμένων κ.λπ.) και στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής καθώς και στα παντός είδους κυλικεία.
2. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως:
Νοσοκομεία
Ιδιωτικές Κλινικές
Κέντρα Υγείας
Περιφερειακά Ιατρεία
Δημοτικά Ιατρεία
Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΙΚΑ, κ.λπ.)
Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία
Φαρμακεία
Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και σε ε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

Σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης
Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά)

Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσηSecondhand-Smoke 03ς (Δημόσια ή Ιδιωτικά)

Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Φροντιστήρια

Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους

Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων

Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων, μετρητή (ταξί) και αγοραίων.

Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) συμπεριλαμβανομένων και των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Στα αεροδρόμια, εκτός των χώρων καπνιστών.

Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν επιβαίνουν αSecondhand-Smoke 04νήλικοι κάτω των 12 ετών. Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που κάνει χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον, στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα.

Να σημειωθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να υπαχθούν και άλλοι χώροι στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων κSecondhand-Smoke 08απνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.

Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του ν.3868/2010 καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.

Για την επιβολή του προστίμου κριτήριο αποτελούν:
Α. Ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση.Για τη εφαρμογή του νόμου ορίζεται η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
– νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,
– εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,
Secondhand-Smoke 01– χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
– καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.,
Β. Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
Γ. Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος.
Δ. Η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και ή μη κλήση των αρμοδίων οργάνων και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.
Ε. Η μη συνεργασία υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.
ΣΤ. Η υποτροπή, ήτοι η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο (δηλαδή η πλέον της μίας παράβαση των κείμενων διατάξεων, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

RELATED ARTICLES
spot_img

ΝΕΑ AUTO