spot_img
HomeΝΕΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓενικός Κανονισμός SuperMoto 2019

Γενικός Κανονισμός SuperMoto 2019

Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε διαδρομή που αποτελείται από άσφαλτο και από χωμάτινα τμήματα (όπου αυτό είναι δυνατό) με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια(άλματα).

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Στους αγώνες αυτούς γίνονται δεκτές μοτοσυκλέτες Enduro & Motocross. Επιτρέπεται να δηλωθούν στον έλεγχο εξακρίβωσης έως 2 μοτοσυκλέτες από έναν αγωνιζόμενο. Μπορεί επίσης να δηλωθεί δεύτερη μοτοσυκλέτα από περισσότερους από έναν αγωνιζόμενο αρκεί να παρουσιασθούν στον έλεγχο εξακρίβωσης όλοι όσοι θα την δηλώσουν σαν δεύτερη. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί μοτοσυκλέτα από αγωνιζόμενο που δεν την δήλωσε στον έλεγχο εξακρίβωσης, έστω και αν δηλώθηκε από άλλο αγωνιζόμενο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:

 • Μοτοσυκλέτες Τετράχρονες από 201 κ.ε – 650 κ.ε
 • Μοτοσυκλέτες Δίχρονες από 201 κ.ε – 500 κ.ε

Η διάσταση των τροχών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά από 16” έως 17”. Eπιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο 2 ζευγάρια ελαστικάγια τις χρονομετρημένες δοκιμές και τους αγώνες. Τα λάστιχα αυτά θα μαρκάρονται από την οργάνωση κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου. Στην κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές οι οποίοι είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ το οποίο έχει εκδοθεί το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.

Κατηγορία RACING OPEN:

 • Μοτοσυκλέτες Τετράχρονες από 201 κ.ε – 650 κ.ε
 • Μοτοσυκλέτες Δίχρονες από 201 κ.ε – 500 κ.ε

Η διάσταση των τροχών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά από 16” έως 17”. Eπιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο 2 ζευγάρια ελαστικάγια τις χρονομετρημένες δοκιμές και τους αγώνες. Τα λάστιχα αυτά θα μαρκάρονται από την οργάνωση κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ σε ισχύ για το τρέχον έτος. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν αθλητές κατοχοι αθλητικού δελτίου άλλης ομοσπονδίας μέλους της FIM προσκομίζοντας Starting Permission από την ομοσπονδία τους.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διαδρομή του SUPERMOTO μπορεί να αποτελείται και από χωμάτινη διαδρομή (όπου αυτό είναι δυνατό) με μέγιστο μήκος το 30% της συνολικής διαδρομής και το υπόλοιπο από ασφάλτινη διαδρομή.

Το συνολικό μήκος της διαδρομής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 800 μέτρα και να μην είναι μεγαλύτερο από 1.500 μέτρα. Το πλάτος στο στενότερο σημείο δεν πρέπει να μικρότερο από 6 μέτρα (καθαρό πλάτος οδήγησης).

Οι χώροι εκκίνησης, τερματισμού, paddock και όλοι οι χώροι που περιβάλουν την διαδρομή και επιτρέπεται η πρόσβαση από το κοινό, πρέπει να προστατεύονται με περίφραξη. Η περίφραξη που οριοθετεί τον χώρο των θεατών, πρέπει να είναι ανθεκτική και αρκετά υψηλή ώστε να ελέγχονται οι θεατές.

Σε κάθε πλευρά της πίστας, πρέπει να υπάρχει ουδέτερη ζώνη, πλάτους τουλάχιστον 2 μέτρων, για την προστασία των αναβατών και των θεατών. Η ζώνη αυτή πρέπει να καθορίζεται από περίφραξη ή φυσικό εμπόδιο προς την πλευρά των θεατών. Αχυρόμπαλες ή άλλο υλικό ικανό να απορροφά την πρόσκρουση, πρέπει να τοποθετείται για να καλύπτει εμπόδια, όπως π.χ. δένδρα, τοίχους, βράχους κ.λ.π.

Τα χωμάτινα κομμάτια της πίστας πρέπει να βρέχονται ικανοποιητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα επίσημα σήματα προς τους αναβάτες δίδονται με τις σημαίες που αναφέρονται στους Γενικούς Κανονισμούς Αγώνων Ταχύτητας & Motocross.

ΣΧΑΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σχάρα εκκίνησης θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών. Εφαρμόζεται η σχάρα εκκίνησης ανά τριάδες. Η εκκίνηση γίνεται από στάση με τους κινητήρες σε λειτουργία.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ανάλογος των διαστάσεων της πίστας, καθορίζεται από τον οργανωτή και την επιτροπή και αναφέρεται στον ειδικό κανονισμό.

ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η στιγμή κατά την οποία το πρόσθιο τμήμα μίας μοτοσυκλέτας περνά την γραμμή χρονομέτρησης, καταχωρείται ως χρόνος διέλευσης από το σημείο αυτό.

 

ΔΟΚΙΜΕΣ

Οι δοκιμές απαγορεύονται μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, εκτός εάν δοθεί άδειααπό τον Αλυτάρχη για εξαιρετικούς λόγους.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΥΡΩΝ

Η χρονομέτρηση και η καταγραφή γύρων πρέπει να γίνεται σε ευθεία με την γραμμή χρονομέτρησης. Η καταγραφή των γύρων γίνεται από συνεργείο που τηρεί το γυρολόγιο

 

PADDOCK ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Τα paddock πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στην ζώνη εκκίνησης. Πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις υγιεινής και πυρόσβεσης και επίσης να υπάρχει μία ζώνη αναμονής πριν από τον χώρο εκκίνησης. Επίσης πρέπει να υπάρχει χώρος και εργαλεία για τον Τεχνικό Έλεγχο, επισκευές και ανεφοδιασμούς. Στους χώρους ανεφοδιασμού και στα Paddocks πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά πυροσβεστήρες.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ειδικός Κανονισμός συντάσσεται από τον οργανωτή και περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την διεξαγωγή του αγώνα. Η συγκέντρωση-ενημέρωση αναβατών είναι υποχρεωτική και λειτουργεί σαν προφορικό δελτίο πληροφοριών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 16 γύρων σε στεγνό και 14 γύρων σε περίπτωση που κηρυχτεί ο αγώνας βρόχινος. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των αγώνων θα είναι αυτή σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της εκκίνησης (άνοιγμα εξόδου pits για γύρο παρατήρησης). Σε καμία περίπτωση δε θα δοθεί χρόνος για αλλαγή ελαστικών σε περίπτωση βροχής, πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης ή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μετά από ανακοίνωση του αλυτάρχη, η έξοδος των pits θα ανοίγει για 2 λεπτά και οι μοτοσυκλέτες θα μπαίνουν στην πίστα κάνοντας ένα γύρο παρατήρησης. Όσοι δεν πρόλαβαν να μπουν στην πίστα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο των 2 λεπτών, θα εκκινήσουν τον αγώνα από την έξοδο των PITS χάνοντας την θέση τους στη σχάρα της εκκίνησης (θα τοποθετούνται τελευταίοι).

Απαγορεύεται η παρουσία οποιουδήποτε στη σχάρα της εκκίνησης, εκτός των αγωνιζομένων και των ανθρώπων της οργάνωσης. Δύο λεπτά μετά το κλείσιμο της εξόδου των pits, θα υψώνεται από τον βοηθό αλυτάρχη πράσινη σημαία και θα απομακρύνονται οι άνθρωποι της οργάνωσης από τον διάδρομο του αγώνα.

Συμπληρώνοντας τον γύρο αναγνώρισης, θα τοποθετούνται στη σχάρα εκκίνησης κρατώντας τους κινητήρες σε λειτουργία και θα ξεκινάει αμέσως η διαδικασία εκκίνησης με την απομάκρυνση της κόκκινης σημαίας από την γραμμή εκκίνησης. Αμέσως μετά θα ανάβουν τα κόκκινα φώτα. Η εκκίνηση

θα δίνεται μόλις σβήσουν τα κόκκινα φώτα.

Εάν μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, η μοτοσυκλέτα ενός αναβάτη δεν μπορεί να ξεκινήσει, οι κριτές της εκκίνησης μπορούν να τον βοηθήσουν σπρώχνοντας τον στην άκρη της πίστας μέχρι να ξεκινήσει η μοτοσυκλέτα του. Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει, τότε μπορεί να κατευθυνθεί στα pits όπου οι μηχανικοί του μπορούν να την επισκευάσουν ή να την αντικαταστήσει και επιτρέπεται να εκκινήσει από αυτή τη θέση εαν ο πρώτος αγωνιζόμενος δεν έχει συμπληρώσει γύρο. Αυτό ισχύει και για όσους δεν πρόλαβαν να πάρουν τη θέση τους στη σχάρα της εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου από τον αναβάτη που προηγείται, δεν επιτρέπεται σε κανένα αλλαγή μοτοσυκλέτας.

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Θεωρείται η οποιαδήποτε κίνηση της μοτοσυκλέτας κατά το διάστημα που είναι αναμμένα τα κόκκινα φώτα. Η ποινή για εσφαλμένη εκκίνηση είναι η επιβολή διαδικασίας STOP & GO διάρκειας 5 δευτερολέπτων στο σημείο STOP & GO.

Σε περίπτωση επανάληψης της εκκίνησης λόγω ομαδικής άκυρης εκκίνησης, οι αναβάτες θα επιστρέψουν στη θέση τους και η διαδικασία εκκίνησης θα επαναληφθεί κατευθείαν από τα κόκκινα φώτα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον προκηρυγμένο αριθμό γύρων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία ή ανεφοδιασμός στο χώρο της εκκίνησης. Απαγορεύεται η αντικατάσταση της μοτοσυκλέτας.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ / ΣΚΕΛΟΥΣ

Ο Αλυτάρχης του αγώνα, έχει δικαίωμα με δική του πρωτοβουλία, για λόγους ασφάλειας, ή για λόγους ανωτέρας βίας να διακόψει εάν αγώνα πρόωρα, ή να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο ενός αγώνα.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν πραγματοποιηθούν οι πρώτοι 3 γύροι, τότε οι αναβάτες θα επιστρέψουν στα paddocks, ο αγώνας θα επαναληφθεί και θα δοθεί νέα εκκίνηση το αργότερο σε 30 λεπτά μετά την διακοπή. Αλλαγή μοτοσυκλετών επιτρέπεται. Σε περίπτωση αλλαγής μοτοσυκλέτας αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί στην οργάνωση μέσω δήλωσης προς

τον Τεχνικό Έφορο του αγώνα το αργότερο 10 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση. Εάν ο αγώνας διακοπεί αφού έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτοι 3 γύροι και μέχρι το 75 % της απόστασης, τότε θα θεωρείται ότι ο αγώνας διεξάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα. Η σειρά κατάταξης που θα λαμβάνεται υπόψη, θα είναι αυτή που υπήρξε (1) ένα γύρο πριν εμφανιστεί η κόκκινη σημαία που σηματοδοτεί την διακοπή. Αυτή η κατάταξη θα δημιουργεί τη νέα σχάρα εκκίνησης του δεύτερου μέρους. Κάθε αναβάτης που θα υποδεικνύεται από τον Αλυτάρχη ως υπεύθυνος για την διακοπή, θα κατατάσσεται πίσω από τους αναβάτες που πραγματοποίησαν ίσους ή περισσότερους γύρους.

Εάν διακοπεί μετά τη συμπλήρωση του 75% της απόστασης (στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό γύρων) τότε θεωρείται ότι ο αγώνας ολοκληρώθηκε. Εκτός από την περίπτωση της εσφαλμένης εκκίνησης, επανεκκίνηση μπορεί να δοθεί μόνον

μία φορά. Εάν παραστεί ανάγκη να διακοπεί ο αγώνας και για δεύτερη φορά και δεν έχει πραγματοποιηθεί περισσότερο από 50% του αγώνα, τότε ο αγώνας κυρήσεται άκυρος. Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 50% του αγώνα τότε ο αγώνας θεωρείται ολοκληρωμένος και απονέμονται ολόκληροι οι βαθμοί όπως προβλέπεται από την προκήρυξη.

STOP & GO

Σε περίπτωση εσφαλμένης ενέργειας ενός αναβάτη, ο αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα STOP & GO που συνοδεύεται από τον αριθμό του αναβάτη. Ο αναβάτης είναι υποχρεωμένος να σταματήσει στο σημείο επιβολής ποινής STOP & GO μέσα στους επόμενους 3 γύρους και να παραμείνει για 5 δευτερόλεπτα. Εαν δεν σταματήσει, επιδεικνύεται μαύρη σημαία και τίθεται

εκτός αγώνα.

Εάν η ποινή αυτή έχει επιβληθεί σε περισσότερους από έναν αναβάτες, θα τους υποδειχθεί να πάνε στο σημείο επιβολής της ποινής ο ένας μετά τον άλλο στους επόμενους γύρους. Η σειρά που θα επιδειχθεί η πινακίδα STOP & GO ανάμεσα στους αναβάτες, είναι η κατάταξη στις χρονομετρημένες δοκιμές (θα επιδειχθεί πρώτα στον ταχύτερο κοκ).

Εάν σε έναν αναβάτη επιδειχθεί πινακίδα STOP & GO σε στιγμή που υπολείπονται λιγότεροι από 3 γύροι και δεν προλάβει να πραγματοποιήσει την επιβληθείσα ποινή μέχρι το τέλος του αγώνα, τότε επιβάλλεται ποινή χρόνου 10 δευτερολέπτων η οποία προστίθεται στο συνολικό του χρόνο.

Σε περίπτωσης διακοπής ενός αγώνα και εφόσον ο αγώνας συνεχισθεί, ο αναβάτης στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή στο πρώτο μέρος, θα κληθεί να σταματήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του αγώνα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εξωτερική βοήθεια απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται για λόγους ασφαλείας από κριτές που έχουν οριστεί από τον οργανωτή. Η ποινή για εξωτερική βοήθεια είναι ο αποκλεισμός από τον αγώνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Νικητής είναι ο αναβάτης που πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού / χρονομέτρησης και ακολουθούν οι υπόλοιποι αναβάτες. Για να θεωρηθεί κάποιος ότι τερμάτισε, θα πρέπει να έχει λάβει σημαία τερματισμού μέσα σε διάστημα 3 λεπτών από τον τερματισμό του πρώτου και να έχει συμπληρώσει το 75 % των γύρων του αγώνα.

Εάν το 75 % του συνολικού αριθμού των γύρων δεν δίνουν ένα ακέραιο αριθμό, τότε τα αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

Οι βαθμοί που θα απονέμονται στους νικητές είναι οι παρακάτω:

 • 1ος => 25 Bαθμοί
 • 2ος => 20 Bαθμοί
 • 3ος => 16 Bαθμοί
 • 4ος => 13 Bαθμοί
 • 5ος => 11 Bαθμοί
 • 6ος => 10 Bαθμοί
 • 7ος => 9   Bαθμοί
 • 8ος => 8   Bαθμοί
 • 9ος => 7   Bαθμοί
 • 10ος => 6 Bαθμοί
 • 11ος => 5 Bαθμοί
 • 12ος => 4 Bαθμοί
 • 13ος => 3 Bαθμοί
 • 14ος => 2 Bαθμοί
 • 15ος => 1 Bαθμοί

Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας σε κάθε αγώνα θα απονέμονται κύπελλα και μετάλλια στον 4ο , 5ο και 6ο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ και τον ειδικό κανονισμό κάθε αγώνα.

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

ΝΕΑ MOTO