Τα σχολεία αρχίζουν

Συντάκτης: Στέργιος Μανώλης
Εμφανίσεις: 1233

Προσοχή τα παιδιά στο δρόμο

Λίγες ώρες πριν τα σχολεία ανοίξουν τις πόρτες τους, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε γονείς και οδηγούς ότι στο εξής οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές Back to School 10όπου υπάρχουν σχολεία, παιδικές χαρές, φροντιστήρια ή γυμναστήρια. Κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε αυτές τις περιοχές. Στο χέρι μας είναι να περιορίσουμε αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

Συνεπώς, κάποιες πρακτικές υπενθυμίσεις προς κάθε γονέα, εκπαιδευτικό και οδηγό, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, αποτελούν σημαντικά εφόδια, προκειμένου να περιοριστούν τα ατυχήματα με μαθητές και παιδιά.

Το πρόβλημαBack to School 11
Κάθε χρόνο, αυτή την εποχή, καταγράφονται αρκετά ατυχήματα κοντά σε σχολεία με θύματα μικρούς μαθητές. Απαιτείται η αρμονική συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, προκειμένου τα ατυχήματα να περιοριστούν στο ελάχιστο. Όλοι μας θα πρέπει να αναλάβουμε και να υιοθετήσουμε κάποιες επιμέρους πρωτοβουλίες και μέτρα, τα οποία στοχεύουν στον περιορισμό των ατυχημάτων.

Back to School 13Γονείς οι καλύτεροι παιδαγωγοί
Εμείς οι γονείς είμαστε οι καλύτεροι παιδαγωγοί. Κάθε γονέας θα πρέπει να δείξει στα παιδιά του πως πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο, να περπατήσουν μαζί, να "αναγνωρίσουν" την κάθε διαδρομή και διάβαση προς και από το σχολείο από τις οποίες η μετάβαση και η αποχώρησή τους γίνονται με ασφάλεια, χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Να βασιζόμαστε πρωτίστως για το τι κάνουμε εμείς για την ασφάλεια των παιδιών μας.

Να ενεργοποιήσουν και να ενισχύσουν -και μέσω των τοπικών τους συλλόγων, το θεσμό Back to School 19του "Σχολικού Τροχονόμου" -ένας χρήσιμος θεσμός που λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε πολλά σχολεία της χώρας.

Στις περιπτώσεις όπου η μετακίνηση των μαθητών γίνεται με σχολικά λεωφορεία, οι γονείς θα πρέπει να λάβουν τη διαβεβαίωση ότι αυτά είναι απολύτως κατάλληλα (πρόσφατα ελεγμένα, διαθέτουν ζώνες ασφαλείας, πυροσβεστικά μέσα, συνοδό κ.ά.) προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς.

Back to School 16Μόρφωση είναι και η ασφάλεια των παιδιών
Οι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές πρέπει να μυήσουν τους μαθητές στους απλούς κανόνες της ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς, όπως στην αποκλειστική χρήση των διαβάσεων και των σηματοδοτών, στην αποφυγή επικίνδυνων παιχνιδιών μέσα και έξω από το σχολείο, στο δρόμο κ.ά,

Εμείς οι οδηγοί
Κάθε οδηγός, καθένας μας ο οποίος πιάνει το τιμόνι στα χέρια του, οφείλει να θυμάται ότι, Back to School 15όταν διέρχονται έξω από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία και γυμνάσια, παιδικές χαρές και πάρκα όπου κυκλοφορούν, συχνάζουν και παίζουν μαθητές και μικρά παιδιά, να οδηγεί με αυξημένη προσοχή και μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις ατυχήματος. Ποτέ δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στην αυτοπροστασία των παιδιών όταν κυκλοφορούν στο δρόμο.

  • Back to School 10
  • Back to School 11
  • Back to School 12
  • Back to School 13
  • Back to School 14
  • Back to School 15
  • Back to School 16
  • Back to School 17
  • Back to School 18
  • Back to School 19