Όποιος κλείνει θέση πάρκιγκ πληρώνει 400€

Συντάκτης: Στέργιος Μανώλης
Εμφανίσεις: 1094

Τέλος το καπάρωμα!!!

Parking place 10Ελλάς το μεγαλείο σου!!!!
Φαίνεται ότι τελικά μπαίνει ένα τέλος στην ασυδοσία. Ένα τέλος σε αυτούς οι οποίοι "καπαρώνουν" δίπλα στο πεζοδρόμιο, αυθαίρετα μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους. Και το "καπάρωμα" αυτό γίνεται με πολλούς και απίστευτους τρόπους. Με τραπεζάκια, με σκαμπό, με καρέκλες, με κουβάδες και γενικά με ότι απίθανο βρει κάνείς για να εξασφαλίσει μια εύκολη θέση στάθμευσης.

Τώρα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα προβλέπει ότι όποιος κάνει κάτι ανάλογο θα τιμωρείται με πρόστιμο 400€. Τι προβλέπει όμως το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ.

Parking place 12Άρθρο 48: Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου

1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

Parking place 142. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

Parking place 153. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Parking place 164. Όταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψή τμήματος οδού πρέπει αυτά να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι’ αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος – έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων.
Parking place 176. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.

Τελικά θα γίνουμε Ευρώπη!
Μας ξεμαθαίνουν, μας ξεβολεύουν και μας κακοφαίνεται. Και τι θα γίνει με το δικό μου αυτοκίνητο? Που θα το παρκάρω. Αφού έχω άνθρωπο να μου βρει μια πολύτιμη θέση παρκαρίσματος όταν εγώ λείπω.

Να το δούμε και δεν θα το πιστεύουμε...

  • Parking place 10
  • Parking place 11
  • Parking place 12
  • Parking place 13
  • Parking place 14
  • Parking place 15
  • Parking place 16
  • Parking place 17
  • Parking place 18
  • Parking place 19